Instrukcja obsługi programu


Instrukcja w formacie MS Word doc (350kB) , spakowana rar (250kB), samorozpakowujące się archiwum exe (300kB)

Uruchomienie

W menu telefonu wybieramy
Aplikacje ->wybierz aplikacje->Aviators'Suite->opcje->otwórz

Ekran demo

Jeśli posiadamy wersję demonstracyjną, pojawia się o tym informacja z kodem użytkownika, który trzeba przesłać do producenta, żeby otrzymać kod aktywacyjny wersji pełnej.

Jeśli nie posiadamy kodu aktywacyjnego naciskamy Menu, żeby uruchomić program.

Jeśli posiadamy już kod aktywacyjny należy go wprowadzić w odpowiednim miejscu, wybrać 'Aktywuj' i 'Wyjdź' - po ponownym uruchomieniu program działa w pełnej funkcjonalności, a ekran demo się nie pojawia

Główne menu programu

W głównym menu programu mamy do wyboru: Pomoc, Nawigator, Wschody i Zachody Słońca, Plan Lotu ICAO, Ustawienia, Koniec - wyjście z programu

Nawigator

Uruchamia się ekran do wprowadzania danych, (uwaga: np. w telefonach Nokia 6610, 6100 otwiera się jego koniec i należy przejść do początku wciskając 'strzałkę w dół' tak żeby zobaczyć napis TAS:).

Wygodnie jest zmienić tryb wprowadzania na cyfry (w telefonach Nokia przytrzymać klawisz # aż w lewym górnym rogu pojawi się symbol '123' zamiast 'ABC').
Przechodząc strzałkami należy wpisać w odpowiednie miejsca wartości prędkości względem powietrza TAS, kierunek wiatru Wind Direction (meteorologiczny czyli ten z komunikatu), prędkość wiatru Wind Speed (w tych samych jednostkach co TAS, czyli km/h lub kt), zużycie paliwa na godzinę lotu Fuel Consumption oraz kąty drogi i długości poszczególnych odcinków trasy (KDG1 - kąt drogi geograficzny boku 1, S1 - długość pierwszego boku, analogicznie pozostałe odcinki trasy).
Wpisując dodatkowe odcinki o kierunku pasa startu i lądowania możemy policzyć też składową boczna i czołową (lub tylnią) wiatru do startu i lądowania, żeby upewnić się czy nie przekraczamy dopuszczalnych składowych samolotu lub swoich uprawnień.

Pod klawiszem opcje znajdziemy:
- policz - przelicza wprowadzoną trasę
- menu - powrót do głównego menu programu
- pomoc - krótką pomoc
- przykład - wpisuje dane przykładowej trasy
- wyczyść trasę - usuwa wprowadzone przez nas dane
- zapisz/wczytaj trasę - zapisuje w pamięci telefonu wprowadzoną trasę, tak że można ją wczytać przy następnym uruchomieniu programu
- wstaw / usuń odcinek - wstawia lub usuwa odcinek trasy w miejscu w którym znajduje się kursor
- wyjdź - wychodzi z programu
- mogą się pojawić polecenia telefonu związane ze słownikiem - nie użyteczne w programie

Po wybraniu polecenia Policz otrzymujemy ekran z wynikiem obliczeń. Składa się on z części ogólnej zawierającej dla przypomnienia uprzednio wprowadzone dane tas:, wd: i ws: oraz sumaryczne dla całej trasy ts: - całkowitą długość trasy, tt: - całkowity czas oblotu trasy, tf: - całkowitą ilość paliwa niezbędnego do oblotu trasy (nie uwzględnia startu, lądowania, kręgu nadlotniskowego, niezbędnej rezerwy).

Poniżej znajdują się obliczenia dotyczące poszczególnych odcinków trasy:

- Leg1- pierwszy bok trasy, kg: - kurs geograficzny, gs: - ground speed - prędkość względem ziemi, s: - długość odcinka, t: - czas przelotu odcinka, kw: - kąt wiatru, kz: - kąt znoszenia, xw: - cross wind - boczna składowa wiatru (dodatnia dla wiatru z prawej strony, ujemna dla wiatru z lewej), hw: - head wind - składowa czołowa (dodatnia dla wiatru czołowego i ujemna dla wiatru tylnego), fuel: - ilość paliwa niezbędna do przelecenia odcinka
Analogicznie dla pozostałych odcinków trasy.

UWAGA: w wersji demo obliczenia są dokonywane dla przykładowej trasy (tej samej, którą uzyskujemy wybierając 'Przykład')

Wschody i zachody słońca

Wybierając tę opcję dostajemy godzinę wschodu i zachodu słońca dla danego dnia i lokalizacji. Czas jest podany w UTC. Lokalizację możemy zmienić wpisując długość i szerokość geograficzną. Wielkości te możemy podać wpisując tylko ilości stopni lub stopni i minut.

W tym drugim przypadku ważny jest format wpisanej liczby, długość geograficzna musi się składać z 5 cyfr np. 02116 dla 21°16' długości geograficznej wschodniej lub -00015 dla 0°15' długości geograficznej zachodniej. Dla przypomnienia nad polem jest podany format: ddd(mm) znaczący, że minuty są opcjonalne i jeśli występują to liczba stopni musi być 3 cyfrowa, podobnie, że '-' jest dla długości zachodnich.

Analogicznie szerokość geograficzna jeśli chcemy podać minuty musi być 4 cyfrowa, znak - dla szerokości południowych.
Wprowadzona długość i szerokość geograficzna jest zapamiętywana pomiędzy uruchomieniami aplikacji.

UWAGA: w wersji demo nie ma możliwości zmiany współrzędnych ani daty.

ICAO Flight Plan

Zawiera ściągawkę ze sposobu wypełniania planu lotu ICAO i używanych w nim skrótów i oznaczeń. Wybieramy poszczególne tytuły rubryk, aby otrzymać więcej informacji na dany temat, np.: Typ statków powietrznych-> lista skrótów: PZ04- Wilga, RALL - Koliber

Przeliczanie jednostek

Umożliwia przeliczenie wielkości w różnych jednostkach. Wybieramy jakie wielkości nas interesują np. odległość. Wpisujemy w odpowiednie pole wartość, którą znamy np.5NM i otrzymujemy odpowiadające jej wielkości w kilometrach (9) i statue miles (6). Podane wielkości są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej, tak więc jeśli chcemy otrzymać wartość z większą dokładnością należy dodać kilka zer do wpisywanej wartości, np. 5000NM co daje nam, że 5 NM to 9,260km i 5,754 statue miles.
Ciekawą funkcją jest możliwość przeliczenia ilości paliwa w litrach na kilogramy i na odwrót, działa dla Avgasu LL100, Jet 1-A, różnych mieszanin propanu z butanem (dla baloniarzy!). Przyjęto gęstości przy 15°C.

Dodatkowo oprócz przeliczeń program oblicza: promień standardowego zakrętu (3°/s), wysokość potencjalną (ile można 'wybrać' z danej prędkości), poprawkę temperatury IAT związana ze sprężaniem powietrza, temperaturę dla danej wysokości w atmosferze standardowej, odległość do horyzontu (zasięg VOR), prędkość dźwięku dla danej temperatury.
Wpisywane wielkości w poszczególnych kategoriach są zapamiętywane, co umożliwia nam policzenie wielkości zależnej od kilku parametrów, np. liczby Macha dla danej prędkości i temperatury (najpierw podajemy temperaturę, a następnie prędkość) lub wysokości gęstościowej (od temperatury OAT i wysokości standard)

Ustawienia

W tym ekranie możemy skonfigurować program do własnych upodobań. Możemy wpisać prędkość TAS i zużycie paliwa FC samolotu którym najczęściej latamy. Jeśli zwykle przyjmujemy podobne wartości prędkości lub kierunku wiatru do obliczeń też możemy je tutaj zapamiętać. Możemy także wybrać, które pola będą się pojawiać w wynikach Nawigatora (np. możemy wyłączyć kąt wiatru i kąt znoszenia jeśli uważamy je za niepotrzebne).

Na końcu ekranu znajduje się pole do wprowadzania kodów opcji dodatkowych - używane w przyszłości.

Dodatkowe uwagi

- przy wpisywaniu trasy w Nawigatorze program może nie działać dobrze jeśli skasuje się koniec wiersza (czyli otrzymamy np."TAS: 180 WD: ..." w jednej linii) - należy w takim przypadku wyczyścić trasę i wpisać ponownie dane
- dla nocy i dnia polarnego otrzymujemy godziny wschodu i zachodu słońca nieznacznie (poniżej minuty) różniące się od siebie, kiedy w rzeczywistości słońce nie wschodzi albo nie zachodzi, podane godziny są wtedy czasem kiedy słońce jest najbliżej horyzontu


© 2004 Starsoft.pl - Aviators Suite - All rights reserved

 

");

 

Gdzie kupić