Główne funkcje programu


  • podaje godzinę wschodu i zachodu słońca dla danej daty i współrzędnych geograficznych (domyślnie dla Warszawy)
  • dokonuje wszystkich obliczeń związanych z nawigacyjnym przygotowaniem trasy, wystarczy podać siłę i kierunek wiatru, długości i kąty poszczególnych odcinków trasy aby otrzymać: kurs geograficzny, prędkość względem ziemi, czas każdego odcinka oraz całości trasy, zużycie paliwa dla poszczególnych odcinków i całej trasy, dodatkowo kąty wiatru, kąty znoszenia, czołową i boczną składową wiatru (ważne do startu i lądowania)
  • przelicza wielkości w różnych jednostkach - węzły, galony, stopy, FlightLevele, także objętość paliwa Avgas 100LL i Jet A-1 na masę i odwrotnie, w sumie ponad 30 najczęściej spotykanych w lotnictwie konwersji
  • oblicza przydatne w lotnictwie wielkości, np.: promień standardowego zakrętu (3°/s), wysokość potencjalną (ile można 'wybrać' z danej prędkości), poprawkę temperatury IAT związana ze sprężaniem powietrza, temperaturę dla danej wysokości w atmosferze standardowej, odległość do horyzontu (zasięg VOR), prędkość dźwięku dla danej temperatury, liczbę Macha, wysokość gęstościową
  • zawiera ściągę ze sposobu wypełniania planu lotu ICAO i używanych w nim skrótów
  • jeśli uważasz, że program powinien zawierać jakąś funkcje, albo, że jakaś by się przydała, napisz o tym. W miarę możliwości dodamy tę funkcjonalność, poinformujemy Cię o tym i zaktualizujemy Twoją wersję programu.

© 2004 Starsoft.pl - Aviators Suite - All rights reserved

 

");

 

Gdzie kupić